Stypendia artystyczne i akademickie z m.st. Warszawy: nabory trwają

Stypendia artystyczne i akademickie z m.st. Warszawy: nabory trwają

Osoby kreatywne, artystycznie uzdolnione, które marzą o realizacji swoich projektów w sferze sztuki i kultury, mają czas do 15 września na zgłoszenie swojej kandydatury na stypendium artystyczne oferowane przez miasto stołeczne Warszawa. Wsparcie finansowe przewidywane jest dla kilkudziesięciu osób z różnych dyscyplin – od sztuk wizualnych, muzyki i teatru, po dziedzinę konserwacji zabytków oraz promocję kultury.

Stypendia artystyczne przyznawane są zarówno doświadczonym twórcom, jak i tym, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w świecie sztuki. Dzięki funduszom przyznawanym przez miasto stołeczne Warszawa, artyści mają możliwość realizacji swoich projektów w ośmiu obszarach: filmu, literatury, muzyki, konserwacji zabytków, tańca, teatru, sztuk wizualnych i designu oraz promocji kultury. Od 2009 roku, aż 538 osób otrzymało wsparcie finansowe na kwotę przekraczającą 16 milionów złotych. Tegoroczna pula stypendiów wynosi ponad dwa miliony złotych. Decyzja o przyznaniu stypendiów, na okres roczny lub półroczny, na rok 2024 zostanie podana do publicznej wiadomości w grudniu.

Z kolei, do 10 października bieżącego roku, studenci warszawskich uczelni, zarówno publicznych jak i prywatnych, mogą zgłaszać się po stypendium im. Jana Pawła II. Te stypendia są dedykowane dla osób wykazujących nie tylko dobre wyniki w nauce, ale również osiągnięcia artystyczne, naukowe, sportowe lub zaangażowanie społeczne. Stypendium przewidziane jest na dziewięć miesięcy roku akademickiego, a jego wysokość miesięczna wynosi od 500 do 1500 złotych.