Sprawozdanie z działań Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji w 2023 roku ukazuje poprawę bezpieczeństwa na stołecznych drogach

Sprawozdanie z działań Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji w 2023 roku ukazuje poprawę bezpieczeństwa na stołecznych drogach

Analiza działań i rezultatów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji za rok 2023 pokazuje, że stan bezpieczeństwa na drogach Warszawy oraz całego garnizonu stołecznego uległ znaczącej poprawie. Według wstępnych statystyk, rok 2023 okazał się sporo bezpieczniejszy od poprzedniego roku – to widoczne w wynikach dotyczących liczby wypadków i liczby osób poszkodowanych.

Zebrany przez cały rok 2023 materiał statystyczny wykazał, iż na terenie garnizonu stołecznego miało miejsce 1151 incydentów drogowych. W wyniku tych tragicznych zdarzeń życie straciło niestety 101 osób, a 1281 doznało obrażeń. W porównaniu do roku 2022, kiedy to doszło do 1189 wypadków, w których życie straciło 100 osób, a rannych zostało 1332, rok 2023 przyniósł zauważalną poprawę. Szczególnie optymistyczne dane pochodzą z samej Warszawy, gdzie obserwowany jest spadek liczby poważnych zdarzeń drogowych o 56 i zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych o 6 w porównaniu do poprzedniego roku.

Utrzymanie bezpieczeństwa na drogach jest jednym z kluczowych priorytetów funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Te cele realizowane są przez codzienne działania prewencyjne oraz kontrolne. W tym kontekście istotne jest jednak, aby pamiętać, że każdy uczestnik ruchu drogowego ma swój wkład w utrzymanie bezpieczeństwa na drodze. Dlatego też apelujemy o odpowiedzialność, ostrożność i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, aby każda podróż mogła zakończyć się bezpiecznym dojazdem do celu.