Samodzielność i dobre relacje społeczne w Warszawie

Samodzielność i dobre relacje społeczne w Warszawie

W ramach działań prospołecznych władze miasta stołecznego Warszawy postanowiły opracować  projekt strategii na lata 2021-2030. Dzięki badaniom oraz konsultacjom społecznym możliwe ma być wskazanie kierunków doskonalenia osób i rodzin, które znajdują się w wyraźnie trudnej sytuacji, jaka nie jest możliwa do samodzielnego przezwyciężenia. Również i w tym tygodniu odbył się szereg spotkań z tym związanych, a wśród nich znalazło się również spotkanie z 19 marca.

Strategia władz miasta

Podstawowym elementem założonej strategii jest rozwiązanie problemów społecznych, z którymi borykają się mieszkańcy stolicy. W ramach tych działań zakłada się m.in. stawianie na dobre relacje oraz zdrowszy styl życia, a także aktywne włączenie mieszkańców w pomaganie sobie nawzajem. Istotne jest również poszukiwanie nowych, innowacyjnych rozwiązań, które mają na celu doprowadzić zarówno do efektywnej profilaktyki, jak i do rozwiązywania problemów. To wszystko zakłada również wzmocnienie współpracy miasta z instytucjami znajdującymi się w stolicy.

Konsultacje społeczne

To właśnie element związany z poszukiwaniem innowacyjnych, nowych rozwiązań był motywem przewodnim piątkowego (19 marca) spotkania. Tematem konsultacji społecznych było zapobieganie uzależnieniom oraz innym zachowaniom ryzykownym. Oznacza to, że spotkanie mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych dotyczyć będzie m.in. tego, jakie działania o charakterze profilaktycznym, w tym kampanie, można zrealizować na terenie Warszawy. Warto wiedzieć, że nie są to ostatnie z organizowanych spotkań.

Dlaczego powstała ta strategia?

Idea powstania idei wspierania samodzielności opiera się na fakcie, że część osób nie jest w stanie funkcjonować w sposób samodzielny. Oznacza to, że naturalnym jest potrzeba likwidowania barier, co ma usamodzielnić każdą z tych osób. Dlatego też m.st. Warszawy postanowiło postawić większy nacisk na empatyczne wsparcie usamodzielniania się np. osób starszych oraz tych, które borykają się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W projekcie podkreśla się również potrzebę wspierania opiekunów osób niepełnosprawnych.