Pożegnanie z węglem: Warszawa realizuje uchwałę antysmogową

Pożegnanie z węglem: Warszawa realizuje uchwałę antysmogową

Warszawa, stolica naszego kraju, zamierza oficjalnie pożegnać się z węglem już 1 października tego roku. W ten sposób miasto wdraża przepisy uchwały antysmogowej dla Mazowsza, którą podjęły zarówno władze województwa, jak i samej Warszawy w roku 2020.

Na mocy nowelizacji wspomnianej uchwały, rozpoczynając od 1 października 2023 roku, na terenie Warszawy wprowadzony zostanie zakaz palenia węglem oraz wszelkimi paliwami stałymi, które są produkowane przy wykorzystaniu tego minerału. Te regulacje będą obowiązywać również na terenach powiatów podwarszawskich od 1 stycznia 2028 roku. Dodatkowo, każdy nowy kocioł na paliwo stałe zainstalowany po 11 listopada 2017 roku musi spełniać kryteria tzw. ekoprojektu.

Przeprowadzone badania wykazały, że na obszarze całego Mazowsza konieczne jest wymienienie ponad 600 tysięcy urządzeń grzewczych, włączając w to kotły, kominki czy piecyki kaflowe. W ciągu lat 2021 i 2022, udało się już wymienić ponad 47 tysięcy kotłów. Aby jednak do roku 2026 osiągnąć cel poprawy jakości powietrza na Mazowszu, każdego roku należałoby wymieniać około 83 tysiące kotłów.

Na terenie Warszawy, wciąż pozostaje do wymiany 4,2 tysiąca tzw. „kopciuchów”, które są w większości własnością prywatną. Mieszkańcy mają nadal możliwość ubiegania się o miejskie dofinansowanie na zlikwidowanie swojego starego pieca. Z pomocą finansowej wsparcia ze strony miasta, udało się już zmniejszyć liczbę prywatnych kopciuchów o ponad 3,8 tysiąca sztuk oraz wyeliminować 1,7 tysiąca przestarzałych pieców stanowiących zasób komunalny.

Jakość powietrza ma nieoceniony wpływ na życie i zdrowie mieszkańców. Co piąta osoba na świecie umiera na skutek zanieczyszczeń powietrza. Szacuje się, że na terenie samego tylko Mazowsza, co roku od 4 do 6 tysięcy osób traci życie z tego powodu. Koszty leczenia chorób spowodowanych zanieczyszczeniami powietrza oraz koszty związane z absencją w pracy wynoszą nawet 800 złotych miesięcznie na jednego mieszkańca województwa.