Porozumienie między Komendą Stołeczną Policji a Samorządem Województwa Mazowieckiego umożliwiło zakup sprzętu o wartości miliona złotych

Porozumienie między Komendą Stołeczną Policji a Samorządem Województwa Mazowieckiego umożliwiło zakup sprzętu o wartości miliona złotych

Nawiązując do porozumienia, które zostało sformalizowane pomiędzy Komendą Stołeczną Policji (KSP) oraz Samorządem Województwa Mazowieckiego, jednostki KSP otrzymają sprzęt o wartości miliona złotych. Uroczystość wręczenia sprzętu miała miejsce w Białej Sali Komendy Stołecznej. Byli obecni Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Pani Janina Ewa Orzełowska i Komendant Stołeczny Policji, nadinsp. Paweł Dzierżak. Wśród przekazanego sprzętu znalazły się urządzenia do badania zawartości narkotyków w ślinie, przyrządy do mierzenia stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu oraz urządzenia do badań genetycznych.

Fundusz Wsparcia Policji w tym roku zdobył milion złotych w ramach porozumienia między KSP a Samorządem Województwa Mazowieckiego. Środki te zostały przeznaczone na wspomaganie finansowe zakupu sprzętu dla Komendy Stołecznej Policji oraz podległych jej komend rejonowych i powiatowych.

Podczas uroczystości w Białej Sali Komendy Stołecznej Policji, obecni byli Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Pani Janina Ewa Orzełowska oraz Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dzierżak, podczas której miało miejsce ceremonialne przekazanie sprzętu zakupionego dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Nadinsp. Paweł Dzierżak, Komendant Stołeczny Policji, podkreślił podczas spotkania, że zakup sprzętu to wynik wielomiesięcznych starań oraz współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Zdaniem Komendanta, ten milion złotych przeznaczony na sprzęt będzie efektywnym narzędziem do utrzymania bezpieczeństwa i porządku. Zaapelował także do obecnych Komendantów Rejonowych i Powiatowych oraz Naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego KSP o odpowiednie dbanie o nowy sprzęt.

Komendant Stołeczny Policji wyraził swoje podziękowania dla Pani Janiny Ewy Orzełowskiej, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego za jej wkład w zabezpieczenie funduszy na zakup sprzętu. Pani Marszałek również podkreśliła wagę tego projektu dla bezpieczeństwa.

Porozumienie umożliwiło zakup czterech urządzeń do badania zawartości narkotyków w ślinie dla Wydziału Ruchu Drogowego KSP, wraz z zestawem 60 kaset do każdego urządzenia. Dodatkowo, do Komend Rejonowych Policji Warszawa I-VII, Komend Powiatowych Policji w Grodzisku Mazowieckim, Legionowie, Mińsku Mazowieckim, Otwocku, Nowym Dworze Mazowieckim, Piasecznie, Wołominie, Pruszkowie, Komendy Powiatowej Policji dla powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach oraz Komisariatu Kolejowego w Warszawie trafiły 35 stacjonarnych urządzeń do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu.

Nowy sprzęt trafi także do Laboratorium Kryminalistycznego KSP na czele z urządzeniami do badań genetycznych: aparatem do izolacji DNA z próbek kryminalistycznych, suszarko-sterylizatorem laboratoryjnym oraz dwoma termomikserami.

Urządzenie do izolacji DNA pozwoli na automatyczne odseparowanie DNA za pomocą technologii cząsteczek magnetycznych ze zgromadzonych dowodów oraz materiału referencyjnego od osób podejrzanych lub świadków zdarzenia. W zestawie z aparatem otrzymano również urządzenia peryferyjne zapewniające wysoką jakość prowadzonych badań genetycznych.

Kolejnym nowo zakupionym sprzętem jest termomikser, który jest niezbędny w procesie izolacji DNA. Dzięki temu urządzeniu, próbki do badań genetycznych można utrzymać w określonej temperaturze jednocześnie mieszając próbkę co znacznie zwiększa efektywność procesu izolacji i pozwala uzyskać pełny profil DNA.

Na liście sprzętu zakupionego dla Laboratorium Kryminalistycznego KSP znajduje się również suszarko-sterylizator, podstawowe urządzenie laboratoryjne służące do sterylizacji i dezynfekcji sprzętu laboratoryjnego niezbędnego do przeprowadzania badań genetycznych i pobierania próbek z materiału dowodowego.