Nowy wgląd w Warszawę przyszłości

Nowy wgląd w Warszawę przyszłości

Urząd Miasta Warszawy rękami planistów zebrał wiedzę o mieście, aby wykorzystać ją do zapytania się mieszkańców o to, jakie są ich oczekiwania związane ze stolicą. Działania, które zostały rozpoczęte w 2018 roku, teraz przechodzą na kolejny etap zagospodarowania przestrzennego. Mowa o rozpoczętych wtedy pracach nad nową konstytucją przestrzenną Warszawy. Jak potwierdził zastępca prezydenta miasta, Michał Olszewski, już pierwszy etap prowadzonych prac pokazał, że jest to działanie niezwykle potrzebne miastu.

Co składa się na dane planistów?

Miejscy planiści zebrali wiele danych, które mają stanowić trzon analityczny, dzięki któremu możliwe będzie wprowadzenie nowych, wyjątkowych zmian w funkcjonowaniu Warszawy. Dzięki zebranym informacjom możliwe stało się ukształtowanie obrazu warszawiaków i ich oczekiwań związanych z organizacją przestrzenną miasta. W efekcie władze miasta postanowiły rozpocząć specjalny cykl działań, których każde studium wspomagać będzie jak najlepsze działania zmierzające do rozwinięcia m.st. Warszawy.

Raporty z planowania Warszawy

Głównym działaniem, które zamierzają podjąć władze miasta, jest cykl „Raporty z planowania Warszawy”. To właśnie w ramach tych działań włodarze stolicy Polski podzielą się swoją wiedzą o mieście, a także szeregiem pytań zorientowanych na to, jak ma wyglądać przyszłość całej Warszawy. O co mają zamiar pytać?  Wszystkie zapytania będą dotyczyły takiego kreowania przestrzeni, aby Warszawa była znakomitym miejscem do życia również za 10,20 oraz 30 lat. Wraz z publikacją poszczególnych raportów rozpoczynają się specjalne spotkania, które realizowane są w formie online.

Czego dotyczy pierwszy raport?

Publikacja pierwszego raportu odbyła się 3 marca o 18:00. Spotkanie zatytułowane „Ilu nas jest, a ilu będzie” poświęcone jest demografii miasta, a co za tym idzie, pierwsze skrzypce w nim grają właśnie mieszkańcy stolicy. Zawarte są w nim dane o mieszkaniu, pracy, a także specyfice korzystania z codziennych usług. W tym nowym studium, jak podkreśla wiceprezydent miasta, kluczowa jest perspektywa mieszkańców. Co wynika z tego raportu? Między innymi to, że rozrost Warszawy będzie wolniejszy niż miało to miejsce dotychczas, co włodarze miasta chcą wykorzystać jako okazję do poprawy jakości życia i funkcjonowania mieszkańców.