Nowy dom dla seniorów

Nowy dom dla seniorów

Jak najlepsze zadbanie o dobro najstarszych mieszkańców Warszawy jest celem kolejnych inwestycji prowadzonych przez władze miasta. 3 marca w ramach ośrodka Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego otworzono nowy budynek, który mieści się przy ul. Mehoffera. Jest to placówka przeznaczona specjalnie na potrzeby tej niezwykle istotnej grupy senioralnej, która wymaga całodobowej opieki. Wśród pacjentów znajdują się przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami, dla których przygotowane zostały również specjalne sale rehabilitacyjne oraz sanitariaty.

Z czego wynika realizacja nowej inwestycji?

Z okazji otwarcia nowego budynku prezydent miasta, Rafał Trzaskowski powiedział, dlaczego istotne jest wprowadzanie w życie takich inwestycji. Podkreślił on, że znacząco wzrasta zapotrzebowanie na długoterminowe usługi o charakterze opiekuńczo-leczniczym. W samej tylko Warszawie mieszka prawie 400 tys. osób powyżej 65 roku życia. Grupa ta wciąż się rozrasta, a wśród tych osób znaleźć można wiele osób wymagających specjalistycznej opieki. Właśnie z myślą o nich realizowany jest program długotrwałej opieki.

Nowy dom dla seniorów

Nowopowstały budynek składa się z 88 pokoi, z czego większość jest dwuosobowa, a jedynie 6 ma charakter pomieszczeń jednoosobowym. Co więcej, każdy z pokoi wyposażony jest w osobną łazienkę, a projekt zakładał przystosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Właśnie dlatego też można w nim znaleźć specjalistyczne sale rehabilitacyjne, a cała budowla poszczycić się może nowoczesnym systemem wentylacyjnym i grzewczym. Cała powierzchnia obiektu, wraz z terenem wokół niego, wynosi 4300 m kwadratowych. Realizacja projektu wyniosła miasto 33,5 mln złotych.

Kto będzie pracował w nowym domu dla seniorów?

Nowo przygotowany budynek to nie tylko nowoczesna przestrzeń do funkcjonowania dla seniorów, ale również wyższej jakości warunki pracy dla personelu. Zgodnie z założeniem, w nowopowstałym budynku pracować będzie 66 osób. Wśród nich znaleźć można będzie 4 lekarzy oraz 20 pielęgniarek. Równie istotni są opiekunowie, których będzie aż 26. Wśród pozostałych 16 pracowników znaleźć można logopedów, psychologów, rehabilitantów, pracowników socjalnych oraz terapeutów zajęciowych.