Nowa strategia współpracy Warszawskiego Metra z lokalnymi placówkami edukacyjnymi dla lepszego przygotowania młodzieży do rynku pracy

Nowa strategia współpracy Warszawskiego Metra z lokalnymi placówkami edukacyjnymi dla lepszego przygotowania młodzieży do rynku pracy

Metro Warszawskie nawiązało współpracę z Żoliborskim Zespołem Szkół Elektronicznych i Licealnych ulokowanym przy ulicy generała Zajączka, w ramach której uczniowie tej szkoły będą mieli możliwość odbycia praktyk zawodowych oraz staży pod opieką miejskiego przewoźnika. W dalszej perspektywie, spółka miejska planuje uruchomienie tzw. klas patronackich i specjalistycznej pracowni dydaktycznej w ramach swojego partnerstwa ze szkołą.

Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy odpowiadająca za sektor edukacji, wyraziła zadowolenie z tej inicjatywy, która pozwoli przyszłym absolwentom na zdobycie cennych umiejętności i głębokiej wiedzy niezbędnej do pracy w warszawskim metrze. Podkreśla również, że edukacja zawodowa jest kluczową inwestycją w rozwój młodych ludzi. W stolicy kształci się obecnie blisko 30 tysięcy młodych ludzi w 79 różnych zawodach oferowanych przez miejskie technika i szkoły branżowe pierwszego stopnia. Dla miasta priorytetem jest zapewnienie jak najlepszego przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy, co wymaga bliskiej współpracy szkół zawodowych z firmami i potencjalnymi pracodawcami.

W ramach tych działań, miasto organizuje konkurs „EduEmployer” Pracodawca Przyjazny Szkołom Zawodowym, który ma na celu wyróżnienie firm aktywnie wspierających szkoły w procesie kształcenia zawodowego oraz angażujących się w rozwój warszawskiego szkolnictwa zawodowego. Wśród laureatów tegorocznej edycji konkursu znalazły się takie podmioty jak Tramwaje Warszawskie, Cisco Systems Poland Sp. z o.o., Toyota Central Europe Sp. z o.o czy Linetech S.A.

Metro Warszawskie to dynamicznie rozwijający się przewoźnik miejski, który stale poszukuje nowych, wykwalifikowanych pracowników. Od wielu lat współpracuje z uczelniami wyższymi oraz szkołami technicznymi i budowlanymi w zakresie organizacji praktyk dla uczniów i studentów specjalizujących się jako elektryk, elektroenergetyk transportu szynowego, elektronik, mechatronik, teleinformatyk i technik transportu kolejowego.

W wyniku nowego porozumienia między Metro Warszawskie a Zespołem Szkół Elektronicznych i Licealnych (ZSEiL), przewiduje się opracowanie specjalnego programu nauczania dla uczniów, stworzenie klas patronackich oraz wyposażenie szkolnej pracowni dydaktycznej. Kluczową częścią współpracy będzie również planowanie możliwości rozwoju kariery dla absolwentów ZSEiL w ramach struktur Metra Warszawskiego.