Nowa runda naboru wniosków na dotacje dla odnawialnych źródeł energii w Warszawie

Nowa runda naboru wniosków na dotacje dla odnawialnych źródeł energii w Warszawie

W marcu tego roku zamierza ruszyć nowy cykl naboru wniosków na dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii. W bieżącym roku, miasto Warszawa zarezerwowało na ten cel imponującą sumę 19 milionów złotych.

Ostatni nabór wniosków miał miejsce w styczniu. Podczas niego, mieszkańcy warszawscy zdołali złożyć aż 600 wniosków, na które miasto planuje przyznać dofinansowanie w kwocie około 10 milionów złotych. W puli środków przeznaczonych na wsparcie odnawialnych źródeł energii pozostało jeszcze 9 milionów złotych.

Chcąc ubiegać się o fundusze, należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek do Wydziału Obsługi Mieszkańców dowolnej Dzielnicy Urzędu lub przesłać go pocztą do Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (Aleje Jerozolimskie 44; 00-024 Warszawa). Termin składania dokumentów to okres od 1 marca do 30 kwietnia bieżącego roku. Za datę złożenia uznaje się dzień, w którym wniosek wpływa do Urzędu m.st. Warszawy.

Inwestowanie w odnawialne źródła energii to kluczowy element procesu energetycznej transformacji stolicy. Prezydent m.st. Warszawy, Rafał Trzaskowski podkreśla, że równie istotne jest umożliwienie korzystania z tego rodzaju rozwiązań także mieszkańcom. Dlatego miasto co roku oferuje im wsparcie finansowe na ten cel. W tej kadencji przyznano już ponad 4 tysiące dotacji na instalacje odnawialnych źródeł energii, a łączna kwota dofinansowania wyniosła 44,7 milionów złotych.

W latach 2019-2023 najwięcej dotacji – ponad 3,5 tysiąca – przeznaczono na montaż paneli fotowoltaicznych. Kolejnymi typami inwestycji były pompy ciepła oraz kolektory słoneczne. W latach 2022 i 2023 wpłynęło także kilka wniosków na montaż turbin wiatrowych.

Miejskie dofinansowanie mogą otrzymać różne grupy osób, w tym osoby prywatne, przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie oraz fundacje. Dotacja może być przyznana na montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych lub turbin wiatrowych. Maksymalna wysokość dotacji oscyluje w granicach od 15 do 40 tysięcy złotych i zależy od rodzaju wybranej instalacji odnawialnej energii.

Warto zaznaczyć, że nieruchomość, która ma otrzymać dofinansowanie, nie może być ogrzewana paliwem stałym lub olejem opałowym. Ponadto nie można rozpocząć realizacji inwestycji przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

Trwa także nabór wniosków na miejskie dotacje na likwidację azbestu, podłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz na tzw. małą retencję. Termin składania dokumentów kończy się z końcem marca tego roku.

Przez cały rok przyjmowane są też wnioski o dofinansowanie likwidacji źródeł ogrzewania na paliwo stałe albo olej opałowy. Mieszkańcy Warszawy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości nawet do 70%.