"Myślę – nie marnuję" – kampania na rzecz świadomego gospodarowania zasobami

"Myślę – nie marnuję" – kampania na rzecz świadomego gospodarowania zasobami

Kampania o nazwie „Myślę~ nie marnuję” zachęca do przemyśleń na temat nadmiernego wyrzucania jedzenia, rzeczy oraz urządzeń, które przestały być nam potrzebne. Promuje również świadomy konsumpcjonizm, który obejmuje planowanie zakupów, naprawianie przedmiotów, dzielenie się z innymi i korzystanie z rynku wtórnego.

Statystyki pokazują, że mieszkańcy Warszawy generują każdego roku około 800 tys. ton odpadów komunalnych. Z tego tylko 40% stanowią odpady selektywne, które mogą wrócić do obiegu gospodarczego.

Strona internetowa kampanii dostarcza informacji o sposobach eliminowania marnowania jedzenia, tekstyliów, przedmiotów codziennego użytku oraz opakowań. Pierwszy etap kampanii skupia się na promocji działań mających na celu ograniczenie marnowania żywności. W Warszawie od lat realizowane są różnego rodzaju inicjatywy w tym zakresie, między innymi projekt „Szkoła nie marnuje”, czy zbiórki niesprzedanych owoców i warzyw na warszawskich targowiskach. Portal 19115 regularnie aktualizuje listę działających jadłodzielni.

Osiągnięcia te inicjatywy są imponujące. Od początku maja do końca lipca udało się zebrać ponad 10 ton żywności na sześciu targowiskach. Żywność ta trafiła do organizacji pomagających osobom w potrzebie. Największe ilości zebrano na Bemowie i Bielanach – po 2,5 tony na każdym targowisku.

Najnowsza odsłona kampanii koncentruje się na działaniach, które każdy z nas może podjąć, aby zmniejszyć ilość marnowanej żywności. Strona kampanii udostępni informacje o wykorzystywaniu już posiadanych produktów, planowaniu przyszłych zakupów, dzieleniu się nadwyżkami oraz podejmowaniu nowych inicjatyw, takich jak zakładanie własnej jadłodzielni.