Dom Pamięci w Płońsku: przypomnienie o wspólnej historii Polaków i Żydów

Dom Pamięci w Płońsku: przypomnienie o wspólnej historii Polaków i Żydów

W małym mieście Płońsku, leży miejsce o wielkiej wartości historycznej, które służy jako przypomnienie o dwóch narodach – Polskim i Żydowskim, które kiedyś dzieliły to miasto. Przed wybuchem drugiej wojny światowej, Żydzi stanowili połowę populacji Płońska. Zbieg okoliczności sprawił, że w tym właśnie miejscu dorastał Dawid Ben Gurion, który później stał się pierwszym premierem Izraela.

Dzięki kilkuletnim pracom renowacyjnym, zabytkowa kamienica w centrum miasta została odrestaurowana do swojej dawnej świetności. Projekty renowacyjne zakończyły się w sierpniu 2023 roku, co zaowocowało powstaniem „Domu Pamięci”. Jak podaje Anna Piekarczyk, przedstawicielka Urzędu Miejskiego w Płońsku – Dom Pamięci to nie tylko miejsce do odwiedzenia i zaobserwowania stałej wystawy, ale również centrum kultury i edukacji.

Budowla została umieszczona obok kamienicy, w której kiedyś mieszkał Dawid Ben Gurion. Atrakcją jest możliwość zwiedzania stałej wystawy „Spójrz – przypomnij”, która jest otwarta od środy do soboty. W Domu Pamięci zgromadzono wiele artefaktów związanych z historią miasta i jego mieszkańców, które jak podkreśla Ewa Sokólska, radna rady miejskiej w Płońsku, robią ogromne wrażenie i pozwalają młodzieży na dotknięcie historii.

Całość prac renowacyjnych kosztowała około 3,5 miliona złotych. Z tej kwoty, 2 miliony złotych udało się pozyskać miastu z funduszy unijnych. Tym samym, dobrodziejstwo Unii Europejskiej w znaczny sposób przyczyniło się do powstania tego wyjątkowego miejsca.