Decyzja Rady Polityki Pieniężnej: obniżka stóp procentowych

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej: obniżka stóp procentowych

W środę ogłoszono, że Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o redukcji wszystkich stóp procentowych o 0,75 punktu procentowego. Jak przekazał Narodowy Bank Polski, stopa referencyjna została obniżona do 6 proc., stopa lombardowa do 6,5 proc., stopa depozytowa do 5,50 proc., stopa redyskontowa do 6,05 proc., a stopa dyskontowa weksli do 6,10 proc.

Informacja od Narodowego Banku Polskiego potwierdza, że decyzja Rady Polityki Pieniężnej zacznie obowiązywać od 7 września 2023 roku. „Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o -0,75 pkt. proc. do poziomu: stopa referencyjna 6,00 proc. w skali rocznej; stopa lombardowa 6,50 proc. w skali rocznej; stopa depozytowa 5,50 proc. w skali rocznej; stopa redyskontowa weksli 6,05 proc. w skali rocznej; stopa dyskontowa weksli 6,10 proc. w skali rocznej” – można przeczytać w oficjalnym komunikacie wydanym przez bank centralny po posiedzeniu RPP.

Zmiana stóp procentowych jest kolejną po tej, która miała miejsce we wrześniu 2022 roku. Wówczas to Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o podniesieniu głównej stopy procentowej przyjętej przez bank centralny do poziomu 6,75 proc.