Co musisz wiedzieć o dziedziczeniu? Rodzaje i zasady dziedziczenia oraz pomoc notariusza

Co musisz wiedzieć o dziedziczeniu? Rodzaje i zasady dziedziczenia oraz pomoc notariusza

Dziedziczenie to inaczej przejście wszystkich dóbr oraz zobowiązań zmarłego (tzw. masy spadkowej) na spadkobierców. Niekiedy proces ten może nie być oczywisty i wiązać się z wieloma różnymi komplikacjami.

Rodzaje dziedziczenia

Dziedziczenie należy do prawa spadkowego i regulowane jest przez Kodeks cywilny, który określa dwa jego rodzaje – dziedziczenie ustawowe i testamentowe. Według prawa polskiego spadkodawca może decydować, kto ma zostać jego spadkobiercą i do kogo trafi jego majątek po śmierci, a więc pierwszeństwo mają spadkobiercy testamentowi. Dziedziczenie testamentowe określa, że spadkodawca może powołać do dziedziczenia właściwie każdą osobę fizyczną oraz prawną, jak również to on decyduje, jaką część spadku przydzieli konkretnym osobom.

Natomiast w przypadku gdy spadkodawca nie sporządził testamentu, mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym. Tutaj to ustawodawca decyduje, kto należy do grona spadkobierców oraz jaka część spadku należy się poszczególnym osobom. Z dziedziczeniem ustawowym mamy do czynienia nie tylko w przypadku, gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu, ale też:

  • gdy testament okazuje się nieważny, np. na skutek podważenia go przez spadkobierców ustawowych na drodze sądowej,
  • gdy testament odnosi się jedynie do dziedziczenia jakiejś części masy spadkowej,
  • gdy wszyscy bądź część spadkodawców testamentowych decyduje się odrzucić spadek.

Zasady dziedziczenia

Zasady dziedziczenia zostały opisane w Kodeksie cywilnym i regulują one kto i jaką część spadku ma odziedziczyć. Zgodnie z nimi najpierw dziedziczą najbliżsi zstępni spadkodawcy, a więc dzieci oraz małżonek. W przypadku gdy małżonek nie żyje, spadek należy się tylko dzieciom. Jeśli natomiast dzieci nie żyją, ale pozostawiły po sobie swoje dzieci, spadek odziedziczą wnuki spadkodawcy. Gdy nie żyją już najbliżsi zstępni spadkodawcy, prawo do majątku zmarłego zyskują dalsi krewni. Jeśli jednak zmarły nie posiadał żyjących krewnych, ani też nie zostawił po sobie testamentu, jego spadek przechodzi na własność gminy, w której mieszkał spadkodawca.

Akt poświadczenia dziedziczenia

Jeśli zostali określeni już spadkobiercy, można sporządzić u notariusza akt poświadczenia dziedziczenia. Dokument ten potwierdza, że spadkobierca może rościć sobie prawo do części lub całości majątku zmarłego. Akt ten warto sporządzić w rzetelnej kancelarii notarialnej, takiej jak np. notariusz Warszawa – kancelaria notarialna Magdaleny Korobowicz i żeby to było możliwe muszą zostać spełnione poszczególne wymogi:

  • pomiędzy spadkobiercami nie może dochodzić do żadnych sporów majątkowych,
  • każdy ze zgromadzonych bądź potencjalnych spadkobierców musi być pełnoletni.
  • sprawy mogą dotyczyć jedynie majątku, który został odziedziczony później niż dnia 1 lipca 194 roku.

Warto pamiętać, że stwierdzenie nabycia spadku, a więc też poświadczenie dziedziczenia może nastąpić jedynie po upływie sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku, chyba że każdy ze spadkobierców zdążył już złożyć swoje oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Dziedziczenie to proces, który dotyka nas w ciągu życia niejednokrotnie, dlatego warto rozumieć zasady, jakie nim kierują oraz prawa, jakie przysługują poszczególnym spadkobiercom. W razie wątpliwości pomocny może być zaufany notariusz, jak np. Kancelaria Notarialna w Warszawie Magdalena Korobowicz, który wyjaśni wszystkie kwestie i odpowiednio pokieruje w sprawach dotyczących prawa spadkowego.

Artykuł powstał we współpracy z Agencją Interaktywną Agave.pl