Bezpieczeństwo na drodze to priorytet – działania prewencyjne otwockiej drogówki

Bezpieczeństwo na drodze to priorytet – działania prewencyjne otwockiej drogówki

W najnowszym okresie, otwocka straż drogowa podjęła szereg działań kontrolno-prewencyjnych z myślą o zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa dla niechronionych uczestników ruchu drogowego. Ich celem jest stworzenie bezpieczniejszych warunków dla pieszych oraz rowerzystów.

Policjanci podczas tych działań skierowali swoje wysiłki na punkty, gdzie ścieżki dla pieszych i rowerzystów przecinają się z trasami przeznaczonymi dla pojazdów. Szczególną uwagę przykładali do przejść dla pieszych oraz dróg rowerowych. Kontrolowali, czy kierujący pojazdami przestrzegają obowiązujących norm, w tym ustępowania pierwszeństwa pieszym, a także czy unikają wykonywania manewrów wyprzedzania w pobliżu miejsc przeznaczonych dla pieszych i na skrzyżowaniach.

W ramach tych działań, funkcjonariusze prowadzili również kampanię informacyjną. W trakcie rozmów z pieszymi podkreślali konieczność zachowania ostrożności podczas przekraczania jezdni i ograniczonego zaufania do innych uczestników ruchu drogowego. Mimo iż te zasady są uniwersalne dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, piesi powinni zwracać na nie szczególną uwagę, jako że w przypadku bezpośredniego zderzenia z samochodem, to oni najbardziej ponoszą konsekwencje.

We wspólnym interesie leży przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Troska o bezpieczeństwo na drodze powinna być priorytetem dla nas wszystkich.