Bezpieczeństwo na drodze: Policjanci edukują najmłodszych

Bezpieczeństwo na drodze: Policjanci edukują najmłodszych

Posterunkowy z jednostki policji w Izabelinie otrzymał zaproszenie od przedszkolaków oraz uczniów Szkoły Podstawowej działającej pod egidą Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych zlokalizowanego w Laskach. W odpowiedzi na zaproszenie, nie przybył na spotkanie samotnie. Towarzyszyła mu funkcjonariuszka pełniąca obowiązki w komendzie w Starych Babicach, specjalizująca się w profilaktyce społecznej.

Spotkanie było doskonałą okazją, aby poruszając temat bezpieczeństwa, edukować najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Dzięki obecności policjantów, dzieci miały możliwość przypomnienia sobie podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze oraz dowiedzenia się, jak powinny reagować w sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych. W trosce o bezpieczeństwo swoich małych rozmówców, policjanci wręczyli im kamizelki i elementy odblaskowe.

Zgromadzeni na spotkaniu byli świadomi, ile zależy od prawidłowego postępowania dzieci w różnych sytuacjach, zwłaszcza na drodze. By mogły one właściwie reagować, muszą posiadać odpowiednią wiedzę. Dlatego też funkcjonariusze policji, poprzez organizowanie spotkań, prelekcji i pogadanek, wspierają pracę pedagogów służących edukacji najmłodszych.