Autostrada A2 na Mazowszu: Wojewoda zatwierdza projekt i wydaje zezwolenie na budowę

Autostrada A2 na Mazowszu: Wojewoda zatwierdza projekt i wydaje zezwolenie na budowę

Wojewoda Mazowiecki, 16 sierpnia tego roku, udzielił aprobaty dla projektu budowlanego oraz zezwolenia na przystąpienie do inwestycji drogowej. Przedmiotem inwestycji jest konstrukcja autostrady A2 na odcinku między Warszawą a miejscowością Kukuryki, obejmującym obwodnicę Siedlec i węzeł „Cicibór” (z węzłem), co stanowi odcinek VIII o długości przekraczającej 12,5 km. Ostatni etap procesu administracyjnego dotyczący autostrady A2 został tym samym sfinalizowany i decyzja ta nabiera mocy natychmiast po jej podpisaniu. Za realizację inwestycji odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Tobiasz Bocheński, Wojewoda Mazowiecki, wydał zezwolenie na realizację ostatniego etapu autostrady A2, który znajduje się na terenie województwa mazowieckiego. Inwestycja ta jest jednym z najbardziej istotnych przedsięwzięć drogowych nie tylko dla regionu mazowieckiego, ale również dla całego kraju. Dzięki niej dojdzie do znaczącego ułatwienia komunikacji między wschodnimi a zachodnimi województwami Polski. Bezpieczeństwo osób podróżujących po kraju także zostanie poprawione. Przedsięwzięcie to ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia dysproporcji społeczno-gospodarczych pomiędzy różnymi regionami Polski i przyczyni się do utrzymania zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju. Przejście autostradowe od wschodniej do zachodniej granicy kraju było długo oczekiwane przez społeczeństwo. Bocheński wyraził swoje zadowolenie z możliwości przyspieszenia tego procesu poprzez podpisanie decyzji.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się wykonanie szeregu prac, takich jak budowa jezdni autostradowej wraz z rowami drogowymi o długości 12,51 km, przebudowa fragmentów obecnych dróg, konstrukcja dodatkowych dróg w pasie drogowym autostrady, montaż oświetlenia oraz budowa publicznych i indywidualnych zjazdów.