Audyty jakości koni i jeźdźców służbowych – istotny element efektywności działania konnej policji

Audyty jakości koni i jeźdźców służbowych – istotny element efektywności działania konnej policji

W świecie organów ścigania, konna policja jest niezwykle wartościowym składnikiem wielu jednostek, włączając w to Polskę. Wszystkie konie używane przez policję muszą być odpowiednio przeszkolone, zdrówko i gotowe do służby w różnych sytuacjach. Atestacja jest procesem, który gwarantuje spełnienie tych norm.

W dniach 19 i 20 czerwca 2024 roku, Komenda Stołeczna Policji przeprowadziła atestację ośmiorga koni używanych w służbie. Podczas tego wydarzenia, widoczne było współdziałanie konnej policji z innymi grupami policyjnymi, co pozwoliło na ocenę poziomu interakcji pomiędzy różnymi oddziałami.

Nadal, egzamin na jeźdźców policji został także przeprowadzony dla dwóch kandydatów. Ci potencjalni jeźdźcy, po ukończeniu szkolenia podstawowego, będą służyć w jednostce konnej, co jest kluczowym czynnikiem dla zapewnienia ciągłości dostarczania wysoce wykwalifikowanych funkcjonariuszy do tego specjalistycznego oddziału.

Duży nacisk podczas ostatniej atestacji został położony na konie rasy śląskiej i jednego konia rasy szlachetnej półkrwi. Są to zimnokrwiste konie, które są znane ze swojego spokojnego temperamentu i solidnej budowy, co zapewnia silny szacunek. Te cechy są niezmiernie ważne dla koni policyjnych, które muszą być zdolne do pracy w stresujących i wymagających sytuacjach.

Każdy koń używany przez policję musi spełniać szereg kryteriów:
1. Odporność na stres: Konie nie mogą ulegać strachu przed głośnymi hałasami, strzałami czy innym agresywnym zachowaniem, które mogą wystąpić podczas obsługi dużych imprez.
2. Posłuszeństwo: Muszą bezzwłocznie reagować na polecenia swoich jeźdźców, co jest fundamentalnym aspektem skuteczności interwencji policyjnych.
3. Zrównoważony temperament: Należy do nich być spokojnym i stabilnym, aby nie stwarzać zagrożenia ani dla siebie, ani dla otoczenia.

W stołecznej jednostce policji służy 18 koni wraz z ich opiekunami, którzy przyczyniają się do utrzymania bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. Wszystkie osiem koni, które przeszły proces atestacji, spełniają te standardy, co wskazuje na ich pełną gotowość do dalszej służby.

Audyty jakości koni policyjnych oraz proces kwalifikacji kandydatów na jeźdźców są istotnym elementem utrzymania wysokości standardów usług w jednostkach konnej policji. Dzięki takim praktykom, stołeczna policja jest w stanie zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa, korzystając z odpowiednio przeszkolonych koni i wysoce kompetentnych jeźdźców.