Apel policji o ostrożność i dbałość o bezpieczeństwo podczas korzystania z rozrywek nad wodą

Apel policji o ostrożność i dbałość o bezpieczeństwo podczas korzystania z rozrywek nad wodą

Zważywszy na zapowiedzi meteorologiczne przewidujące sprzyjające warunki pogodowe, siły porządkowe zwracają uwagę na konieczność zachowania ostrożności i troski o bezpieczeństwo nasze oraz naszych najbliższych podczas korzystania z atrakcji nad wodą.

Przewidywana słoneczna aura i wysoka temperatura skłaniają do spędzania wolnego czasu na plaży lub nad brzegiem jeziora. Dbajmy wtedy, aby nie tylko odpocząć, ale również zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo, którego efektem będą jedynie pozytywne wspomnienia.

Przedstawiciele law and order podkreślają znaczenie przestrzegania pewnych reguł gwarantujących bezpieczny wypoczynek nad wodą. Zalecają pływanie wyłącznie w miejscach przeznaczonych do tego celu i strzeżonych przez ratowników. Analiza danych policyjnych ujawnia, że najwięcej utonięć miało miejsce w miejscach niestrzeżonych, ale niezakazanych. Na drugim miejscu pod względem liczby nieszczęśliwych incydentów są miejsca zabronione, a następnie przyczynami utonięć są ogólnie brak ostrożności podczas kąpieli oraz nierozważne zachowania podczas połowu ryb.

Niebezpieczeństwo grozi szczególnie osobom, które nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa: pływają w miejscach niestrzeżonych, wskakują do wody bez uprzedniego schłodzenia organizmu, pływają po spożyciu alkoholu lub narkotyków, pływają w nieznanej wodzie, odpływają za daleko od brzegu, pływają po zmroku lub przy ograniczonej widoczności, nie znają zasad obsługi sprzętu pływackiego lub podstawowych zasad bezpieczeństwa na wodzie.

Statystyki pokazują, że najwięcej utonięć ma miejsce na rzekach. Innym newralgicznym miejscem są jeziora. Policja zauważa najwięcej zagrożeń tonięcia w godzinach popołudniowych i dotyczą one głównie osób powyżej 50 roku życia oraz osób między 31 a 50 rokiem życia.

Policja apeluje też o unikanie spożywania alkoholu w miejscach publicznych, takich jak plaże. Przypomina, że na nowo otwartym Moście pieszo-rowerowym w Warszawie panuje zakaz spożywania alkoholu. Kierowanie pojazdem mechanicznym na lądzie, na wodzie lub w powietrzu po spożyciu alkoholu lub podobnego środka jest karane aresztem lub grzywną nie niższą niż 2500 złotych.

Ważne jest również przestrzeganie zasad obowiązujących na szlakach wodnych. Szanuj znaki na wodzie, bądź uprzejmy i pamiętaj o zasadzie ruchu prawostronnego. Jeśli poruszasz się mniejszym statkiem z większą zdolnością manewrowania, ustąp pierwszeństwa.

Dopilnuj, aby twój statek był prawidłowo wyposażony. Statek powinien być wyposażony w sprzęt bezpieczeństwa zgodnie z zapisem w dokumencie rejestracyjnym lub dokumencie bezpieczeństwa. Jeśli statek nie ma takiego dokumentu, powinien być wyposażony w odpowiedni sprzęt ratunkowy proporcjonalny do liczby pasażerów. Według Ustawy o Żegludze Śródlądowej, statkiem jest urządzenie pływające z napędem mechanicznym lub bez takiego napędu.