Akty zasługi: Wzorowi funkcjonariusze i pracownicy stołecznego garnizonu Policji wyróżnieni przez Komendanta

Akty zasługi: Wzorowi funkcjonariusze i pracownicy stołecznego garnizonu Policji wyróżnieni przez Komendanta

W uroczystej ceremonii, która odbyła się w Białej Sali Komendy Stołecznej Policji, Komendant Stołeczny Policji insp. Dariusz Walichnowski wręczył listy gratulacyjne oraz nagrody motywacyjne dla funkcjonariuszy i pracowników stołecznego garnizonu. Te wyjątkowe wyróżnienia zostały przyznane za rzetelność, profesjonalizm i wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych.

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 40 policjantów i pracowników cywilnych stołecznego garnizonu, którzy zostali osobiste docenieni przez Komendanta za swoje wysiłki. Wręczenie nagród odbyło się przy obecności kadry kierowniczej Komendy Stołecznej Policji.

Do grona uhonorowanych zaliczają się policjanci, którzy wykazali się niezwykłą skutecznością w prowadzeniu czynności operacyjnych i procesowych. Dzięki ich profesjonalizmowi udało się m.in. zatrzymać najbardziej poszukiwanych przestępców, a także sprawców rozbojów, kradzieży i oszustw stosujących metody „na policjanta” lub „na wnuczka”.

Wyróżnienia obejmują również działania ratownicze, jak te podjęte przez policjantów z Komisariatu Rzecznego, którzy uratowali życie ludziom zagrożonym w rzece Wiśle. To jasny dowód, że stołeczni funkcjonariusze zasłużenie noszą miano „Pomagamy i chronimy”.

Komendanta gratulacje otrzymali również policjanci, którzy poza godzinami służby wykazali się szybką i skuteczną reakcją, dowodząc, że bycie policjantem to pełnoetatowe zobowiązanie.

Za swoje zaangażowanie i wkład w rozwój Komendy docenieni zostali również cywilni pracownicy. Ich skoncentrowane podejście do obowiązków, umiejętność wykonania zadań i inicjatywa zostały odpowiednio uznane.

W swoim wystąpieniu, Komendant Stołeczny Policji insp. Dariusz Walichnowski wyraził swoje podziękowania dla wszystkich nagrodzonych za ich nieocenioną służbę i pracę, która często wymaga wielu wyrzeczeń. Podkreślił, że osiągnięcia tych osób są wyjątkowe i mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo Warszawy i okolicznych powiatów.