Zastępcza kara pozbawienia wolności – co to jest i jak jej uniknąć?

Zastępcza kara pozbawienia wolności – co to jest i jak jej uniknąć?

Za liczne przestępstwa lub wykluczenia w prawie karnym przewidziane są kara grzywny lub ograniczenia wolności. Natomiast najcięższym elementem kary, jaki jest przewidziany w prawie polskim jest pozbawienie wolności oraz odizolowanie skazanego od społeczeństwa. Może być ona zastosowana nie tylko jako główne zasadzenie, ale również dopuszczona jest zastępcza kara pozbawienia wolności. Czym ona jest i w jaki sposób można jej uniknąć?

Co to jest zastępcza kara pozbawienia wolności?

Zastępcza kara pozbawienia wolności stosowana jest w sytuacji, kiedy zostały zasądzone kara grzywny lub ograniczenia wolności, ale osoba skazana nie wykonała zasądzonych czynności. Wówczas sąd może podjąć decyzję o odizolowaniu takiej osoby od społeczeństwa w zakładzie karnym. Jest to sposób radzenia sobie z tymi, którzy dopuścili się przestępstwa, ale nie chcą ponieść konsekwencji swoich czynów.

Na jak długo może być zasądzona zastępcza kara pozbawienia wolności?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że brak zapłaty zasądzonej kary może wiązać się z odbyciem jej w zakładzie karnym. Dowiadują się tego dopiero w chwili, kiedy otrzymują odpowiednie dokumenty zawierające decyzję na temat konieczności stawienia się w zakładzie karnym. Na jak długo może być zasądzona taka kara? Nie może być ona dłuższa niż 12 miesięcy. Jednocześnie nie może być również dłuższa niż możliwe przewidziane pozbawienie wolności w przypadku przewinienia, za które została skazana dana osoba.

Jeżeli w Kodeksie Karnym nie jest przewidziane jakiekolwiek pozbawienie wolności za dane przewinienie, możliwe jest maksymalnie 6-miesięczne zasądzenie zakładu karnego dla osoby, która unika zasądzonych wcześniej przez sąd czynności.

Czy można uniknąć kary pozbawienia wolności?

Gdy sprawa karna rozpoczyna się, bardzo często pojawia się pytanie, czy można uniknąć zastępczej kary pozbawienia wolności. Jest to możliwe jeżeli pozwany złoży odpowiedni wniosek jeszcze przed terminem, kiedy ma zacząć planowane odbywanie kary w zakładzie karnym. Możliwe jest przesunięcie w czasie odbywania tej kary lub całkowite jej uniknięcie. W jaki sposób?

Najlepszym rozwiązaniem jest skontaktowanie się ze specjalistami, którzy dokładnie przyjrzą się sprawie i ocenią, jakie są szanse na wygraną. Następnie przeprowadzą Państwa przez wszystkie zawiłości sądowe i pomogą wygrać  rozprawę. Dobrym kierunkiem dla Warszawy oraz okolic jest Kancelaria Radcy Prawnego Marka Martyny. Dzięki pomocy ekspertów można mieć możliwość uniknięcia kary zastępczego pozbawienia wolności, jeżeli dany przypadek na to pozwala.