Zaplanowane modernizacje 13 nieutwardzonych ulic w pięciu dzielnicach Warszawy do końca bieżącego roku

Zaplanowane modernizacje 13 nieutwardzonych ulic w pięciu dzielnicach Warszawy do końca bieżącego roku

Pod koniec obecnego roku, pięć warszawskich dzielnic będzie mogło pochwalić się wyasfaltowanymi lub wybetonowanymi drogami, dotychczas będącymi nieutwardzonymi. Dokładnie 13 ulic zostanie zmodernizowanych pod nadzorem Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. Prace te będą realizowane przez Zakład Remontów i Konserwacji Dróg, jako część programu mającego na celu poprawę standardów dróg nieutwardzonych.

Planowane są zmiany na takich ulicach jak Książkowa na Białołęce, Małowiejska w Wawrze, Smolarzy i Orbity w Rembertowie, Skoczna, Tramwajowa, Matejki, Borkowska, Mazowiecka, Piastowska i Kamienna w Wesołej oraz Krakusa i Niesulicka na Targówku. Łączna długość tych tras wynosi około 2,6 km. Miejski budżet przewiduje na ten cel kwotę 6 mln zł. Pierwsza na liście modernizacyjnej jest ulica Książkowa, gdzie prace już się rozpoczęły.

Program poprawy jakości dróg nieutwardzonych został uruchomiony przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta we współpracy z Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg w 2017 roku. Polega on na zastąpieniu gruntowych nawierzchni asfaltem lub betonem, co znacznie poprawia jakość dojazdu do domów i osiedli mieszkalnych.

Remonty są zgłaszane przez burmistrzów poszczególnych dzielnic. Drogi mogą być kwalifikowane do programu pod warunkiem, że są własnością miasta, znajdują się w granicach istniejącego pasa drogowego, nie przekraczają 1 km długości i nie występują w planach inwestycyjnych. Następnie drogi są sprawdzane pod kątem właścicielstwa terenu, parametrów technicznych, warunków gruntowych oraz planowanych inwestycji takich jak budowa oświetlenia, sieci wodociągowej czy kanalizacji.

Czas realizacji remontów jest krótki – zazwyczaj trwa kilka tygodni. Dzięki temu programowi, do końca 2023 roku około 150 ulic lub odcinków ulic – o łącznej długości około 37 km – w trzynastu warszawskich dzielnicach zyskało nową nawierzchnię.