Warszawiacy aktywnie uczestniczą w kształtowaniu lokalnej polityki budżetowej – wyniki zgłoszeń do budżetu obywatelskiego

Warszawiacy aktywnie uczestniczą w kształtowaniu lokalnej polityki budżetowej – wyniki zgłoszeń do budżetu obywatelskiego

Aktualnie urzędnicy przeprowadzają analizę formalną wszystkich zgłoszonych propozycji. Sprawdzają, czy zostały one prawidłowo przypisane do poziomu dzielnicowego lub ogólnomiejskiego oraz czy zawierają wszystkie wymagane informacje. Następnie propozycje zostaną poddane ocenie merytorycznej.

Jeżeli projekt będzie wymagał uzupełnienia lub wprowadzenia zmian, autorzy zostaną skontaktowani przez pracowników urzędu. Ocena zgłoszonych projektów zakończy się 29 kwietnia br., a autorzy będą mieli możliwość odwołania się od negatywnego wyniku oceny.

Głosowanie nad projektami odbędzie się od 15 do 30 czerwca br. Warszawiacy będą mogli zdecydować, które inicjatywy powinny zostać zrealizowane. W przyszłym roku na realizację pomysłów mieszkańców z budżetu obywatelskiego miasto Warszawa przeznaczy ponad 100 mln zł.

W przeszłości w Warszawie odbyło się już 10 edycji budżetu obywatelskiego. Do tej pory mieszkańcy mieli możliwość decydować o dystrybucji ponad 700 mln zł, co zaowocowało realizacją ponad 4500 różnych projektów.