Warszawa zadba o równość płci w miejscach pracy

Warszawa zadba o równość płci w miejscach pracy

Prezydent Warszawy podpisał ustawę umożliwiającą pracownikom biurowym realizację programu równości płci. Liderom stołecznym zależy, aby pracownicy Urzędu Miasta czuli, że pracują w bezpiecznym i otwartym środowisku, a relacje pracownicze oparte są na wzajemnym szacunku, zaufaniu i uczciwości. Planowane jest przeprowadzenie szkoleń i badań oraz ustanowienie zasad zarządzania różnymi incydentami.

„W m.st. Warszawie, które jest jednym z największych pracodawców w naszym mieście, traktujemy sprawę równości płci bardzo poważnie. W urzędzie zatrudnionych jest 9 tys. osób, z czego większość stanowią kobiety. Na stanowiskach dyrektorskich mamy w zasadzie po połowie mężczyzn i kobiet. Dokładnie na tym polega równość płci. Ale my idziemy dalej, mamy bardzo dokładny plan działań. Równość to również komfort i prawdziwie identyczne traktowanie. To dążenie do wprowadzenia równości w polityce kadrowej i upowszechnianie wiedzy wśród pracowników o korzyściach płynących z pracowania z osobami, które się między sobą różnią, zarówno jeśli chodzi o cechy osobiste, przekonania czy kontekst kulturowy. W takim różnorodnym środowisku podejmuje się najlepsze decyzje” – mówił Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Program równości płci to program zrównoważonych działań mających na celu promowanie równości płci w organizacji poprzez zmiany instytucjonalne, strukturalne i kulturowe. To także strategia oparta na rekrutacji i wspieraniu pracowników – niezależnie od płci i innych cech osobowych.