Tworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy do 2030 r. – ważny udział mieszkańców

Tworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy do 2030 r. – ważny udział mieszkańców

Swoje opinie na temat najważniejszych wyzwań w procesie rewitalizacji mogą wyrazić wszyscy mieszkańcy stolicy. Na platformie konsultacyjnej Urzędu m.st. Warszawy jest dostępna elektroniczna wersja wszystkich najważniejszych dokumentów.

Zaplanowane zostały również spotkania w każdej z dzielnic. Dziś, na przykład, odbywa się spotkanie dotyczące Praga-Północ – od 17 do 19 w Centrum Rewitalizacji przy ulicy Małej 15, wejście od Konopackiej. Jutro będzie kolejne spotkanie – Targówek – 27 czerwca, od 17 do 19, Centrum Kultury i Aktywności przy Siarczanej 6.

Jeśli chcesz porozmawiać o rewitalizacji na żywo, będą dyżury w punkcie konsultacyjnym. Zapisane są daty: 2 lipca przed urzędem dzielnicy Praga Południe, 3 lipca w okolicach cerkwi (Praga Północ) oraz 4 lipca na Targówku przy parku Wiecha, zawsze od godziny 17 do19.

Po zakończeniu procesu konsultacji, zgromadzone opinie i wnioski zostaną poddane analizie przez ekspertów. Wyniki zostaną zawarte w raporcie, który ma zostać opublikowany najpóźniej do 29 lipca bieżącego roku.