Szkolenie bezpieczeństwa zorganizowane przez lokalną policję dla dzieci uczestniczących w letnich zajęciach w gminie Żabia Wola

Szkolenie bezpieczeństwa zorganizowane przez lokalną policję dla dzieci uczestniczących w letnich zajęciach w gminie Żabia Wola

Podczas letniego okresu wakacyjnego, w ramach działań mających na celu ochronę najmłodszych mieszkańców Żabiej Woli, dzielnicowy odwiedził Szkołę Podstawową w miejscowości Józefin. To tutaj miały miejsce letnie aktywności dla dzieci. Policjant przeprowadził rozmowę z uczestnikami półkolonii, wprowadzając ich do zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas wakacji oraz omawiając swoje obowiązki w tym czasie. Dodatkowo, młodzi ludzie mieli możliwość zaznajomienia się z wyposażeniem policyjnym i radiowozem.

Dzielnicowy, który jest odpowiedzialny za obszar Szkoły Podstawowej w Józefinie, nawet podczas przerwy wakacyjnej, nie zapomniał o miejscu, gdzie młodzi mieszkańcy spędzają swoje letnie dni. Uczestnicy półkolonii mieli szansę dowiedzieć się więcej o bezpieczeństwie w czasie letniej przerwy i zadać różne pytania funkcjonariuszowi policji.

Policjant przypomniał dzieciom o odpowiednim postępowaniu jako pasażerom pojazdów, pieszym i rowerzystom na drogach. Omówił również zagrożenia w ruchu drogowym, które mogą być spowodowane przez dorosłych. Podkreślił, jak ważne jest zrozumienie konsekwencji prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu oraz przekroczenia prędkości. Wszyscy obecni zobowiązali się do przekazania uzyskanych informacji swoim rodzicom, szczególnie przed planowanymi podróżami wakacyjnymi.

Ważnym elementem spotkania było omówienie bezpieczeństwa podczas korzystania z kąpielisk. Policjant podkreślił, jak niebezpieczne może być pływanie w miejscach niedozwolonych i zalecił korzystanie z monitorowanych plaż na terenie powiatu. Przekazał również materiały edukacyjne dotyczące kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, które miały na celu uświadomienie wszystkim domownikom zagrożeń. Nie zapomniał także o zasadach reagowania na kontakty z nieznajomymi osobami, zarówno na żywo, jak i w internecie. Zwrócił uwagę na konieczność ostrożności w każdej sytuacji i zgłaszania dorosłym wszelkich zaobserwowanych niebezpieczeństw.

Dzieci wykazały duże zainteresowanie pracą policji, zadając wiele pytań na ten temat. Dzielnicowy opowiadał o swoich codziennych obowiązkach oraz rolach innych funkcjonariuszy, nawet w okresie wakacyjnym. Zapewnił młodzież, że bezpieczeństwo jest priorytetem dla wszystkich i że pomoc jest zawsze dostępna dla tych, którzy jej potrzebują. Na terenie szkoły dzieci miały możliwość zobaczenia radiowozu i dowiedziały się, jakie są najczęstsze sytuacje wymagające interwencji policji. Dzielnicowy przypomniał również o numerze alarmowym 112 i wyjaśnił, jak wezwać pomoc w razie konieczności.