Rozwiązanie problemów finansowych nauczycieli przedszkolnych w Warszawie

Rozwiązanie problemów finansowych nauczycieli przedszkolnych w Warszawie

Zaczynając od 1 września 2023 r., nauczycielska społeczność przedszkoli warszawskich będzie mogła cieszyć się dodatkowymi środkami finansowymi, pochodzącymi z tzw. dodatku za wychowawstwo – benefitu, który dotąd był przyznawany tylko pedagogom pracującym w szkołach. Ta decyzja oznacza wyższe zarobki dla tej grupy zawodowej, a konkretnie możliwość otrzymania do 380 zł więcej miesięcznie. Oszacowane koszty związane z wprowadzeniem takiego rozwiązania do końca roku 2023 wyniosą około 4 mln zł, natomiast na cały rok zaplanowano wydatki w wysokości 13 mln zł.

Środki na realizację powyższych planów pochodzić będą bezpośrednio z budżetu stolicy Polski, Warszawy.

Podczas udzielanych informacji na temat nowych regulacji, zastępca prezydenta miasta Warszawy, Renata Kaznowska, podkreśliła, że przyszłoroczny budżet przeznaczony na oświatę przekroczy 7 mld zł, stanowiąc tym samym największą pozycję budżetową miasta. Wyjaśniła także, że niewiele ponad połowa tej kwoty zostanie sfinansowana z subwencji rządowej. Jednocześnie zwróciła uwagę na fakt, że sektor edukacyjny boryka się z rosnącymi trudnościami kadrowymi, które często mają podłoże finansowe. Dlatego też wszelkie dodatkowe fundusze chce się kierować na podniesienie wynagrodzeń dla nauczycieli i nauczycielek.