Rekonstrukcja nawierzchni Krakowskiego Przedmieścia: Przetarg na remont reprezentacyjnej trasy

Rekonstrukcja nawierzchni Krakowskiego Przedmieścia: Przetarg na remont reprezentacyjnej trasy

Potrzeba zastąpienia pofalowanego i kruchego brukowania Krakowskiego Przedmieścia nieodpartą zwraca uwagę władz miasta. Odcinek ten, znajdujący się pomiędzy ulicami Królewską a Miodową, ma być wyposażony w nową, bardziej solidną i odporną nawierzchnię. Cztery firmy zgłosiły swoje oferty w przetargu na rekonstrukcję tej reprezentacyjnej części Traktu Królewskiego. Planowane jest, że prace rozpoczną się pod koniec wiosny, ale najbardziej absorbująca część prac przewidziana jest na okres letni.

Ruchliwy odcinek Krakowskiego Przedmieścia od ulicy Królewskiej do Miodowej czeka gruntowna renowacja. W lutym tego roku miasto zapoczątkowało procedurę przetargową na wykonanie tego zadania. Rekonstrukcja jest niezbędna szczególnie z uwagi na intensywny ruch autobusowy na tym fragmencie Traktu Królewskiego.

Po wykonaniu planowanego remontu przestaną istnieć wszelkie nierówności i ubytki w nawierzchni. Najważniejszym jednak aspektem renowacji będzie to, że ciężkie pojazdy, w szczególności autobusy, nie będą już tak destrukcyjnie wpływać na stan jednej z najbardziej prestiżowych ulic stolicy. Zarząd Dróg Miejskich ma zamiar wykorzystać doświadczenia zdobyte podczas wcześniejszego remontu ulicy Miodowej przy renowacji jej nawierzchni.

Ulica Miodowa, będąca przedłużeniem Krakowskiego Przedmieścia, przeszła gruntowną renowację w latach 2017-2018. W celu zachowania historycznego charakteru tej ulicy zdecydowano się na nawierzchnię z brukowanego kamienia. Okazało się to rozwiązanie o wiele bardziej wydajne pod względem wytrzymałości na ruch kołowy niż obecna nawierzchnia Krakowskiego Przedmieścia. Na Miodowej ruch jest jeszcze bardziej intensywny – jest dostępna dla pojazdów prywatnych.

Różnica w wytrzymałości pomiędzy Miodową a Krakowskim Przedmieściem wynika głównie z technologii użytej podczas ich renowacji. W 2008 roku Krakowskie Przedmieście przeszło generalny remont, który nadał mu dzisiejszy charakter. Już w 2015 roku wymieniona została podbudowa i przełożone zostały kocie łby – na odcinku od Senatorskiej do Królewskiej. Jednak te prace były tylko doraźnym rozwiązaniem i trwały zaledwie kilka dni.

W 2016 roku, w ramach przygotowywania dokumentacji projektowej dla ulicy Miodowej, Zarząd Dróg Miejskich zamówił również badania stanu nawierzchni i podbudowy na Krakowskim Przedmieściu. W 2017 roku rozpoczął się remont przystanków autobusowych oraz przejść dla pieszych przy Uniwersytecie Warszawskim. Niedługo potem rozpoczęto prace na ulicy Miodowej. W obu przypadkach nawierzchnia została ułożona na betonowej podbudowie i połączona spoiwem na bazie żywicy epoksydowej.

Technologia użyta na ulicy Miodowej oraz przy remoncie przystanków okazała się skuteczna. Dlatego też, w 2019 roku zdecydowano się na jej zastosowanie podczas naprawy Krakowskiego Przedmieścia oraz fragmentu Nowego Światu (od ulicy Świętokrzyskiej do Królewskiej). Całość została dodatkowo zabezpieczona cementową zaprawą betonową.

Teraz nadszedł czas na renowację pierwszego odcinka Traktu Królewskiego i likwidację wszelkich falistości i ubytków w nawierzchni na Krakowskim Przedmieściu.

Zarząd Dróg Miejskich zbierał oferty na renowację Krakowskiego Przedmieścia aż do końca lutego. W przetargu uczestniczyły cztery firmy, które zaoferowały kwoty od 8,6 do 11,8 milionów złotych. Po zakończeniu analizy ofert rozpoczną się prace remontowe, które potrwają 8 miesięcy – od dnia podpisania umowy z wykonawcą. Największe prace będą jednak prowadzone w okresie letnim, co sprawi, że remont będzie mniej uciążliwy dla mieszkańców.