Potężny impuls dla wsparcia zdrowia psychicznego: Warszawa inwestuje w młodzież

Potężny impuls dla wsparcia zdrowia psychicznego: Warszawa inwestuje w młodzież

Podczas sesji dnia 4 lipca, radni miasta stołecznego Warszawy podjęli decyzję o zatwierdzeniu nowych programów mających na celu poprawę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Inicjatywy te będą dostępne dla młodych osób, które mieszkają lub uczą się w stolicy Polski.

Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, podkreśla jak bardzo istotna jest kwestia zdrowia psychicznego młodych ludzi, zwłaszcza w obliczu rosnącej liczby przypadków problemów psychicznych wśród tej grupy wiekowej. Dlatego z wielkim entuzjazmem ogłosił uruchomienie nowych programów wsparcia już w lipcu. Oferta obejmuje zarówno warsztaty dla młodzieży, jak i szkolenia dla kadry nauczycielskiej, a także spotkania dla rodziców i opiekunów, które mają na celu wzmacnianie ich umiejętności wychowawczych.

Zgodnie ze statystykami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), co piąte dziecko w Europie zmaga się z różnego rodzaju trudnościami natury psychicznej. Przebadanie tego zjawiska na całym świecie wykazało, że izolacja społeczna wynikająca z pandemii COVID-19 oraz konflikt w Ukrainie miały negatywny wpływ na dobrostan psychiczny dzieci. Analizy danych i prognozy dotyczące sytuacji zdrowia psychicznego młodzieży sugerują, że również w Polsce jest to rosnący problem.

Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta Warszawy, odpowiedzialna za obszar zdrowia, podkreśla, że miasto przygotowało pakiet prawie tysiąca godzin spotkań, szkoleń i warsztatów we współpracy z ekspertami od zdrowia psychicznego. Zajęcia będą skupione na profilaktyce i zapobieganiu nawrotom kryzysów psychicznych. Najważniejsze jest to, że udział w programach jest zupełnie bezpłatny.

Pomoc dla młodzieży z trudnościami emocjonalnymi i psychologicznymi ma być realizowana poprzez nowy program miejski „Wawa TUS-y”, który obejmuje treningi umiejętności społecznych (TUS). Program ten, który otrzymał 100 tys. złotych dofinansowania od samorządu województwa mazowieckiego, jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z Warszawy. Koszt całkowity projektu wyniesie ponad 150 tys. zł.

Warszawa zdecydowanie podkreśla znaczenie profilaktyki w zdrowiu psychicznym młodzieży. Dlatego przygotowano warsztaty mające na celu podniesienie odporności psychicznej dzieci i młodzieży oraz nauczenie ich radzenia sobie ze stresem. W ramach projektu, rodziców edukować będzie się na temat zaburzeń lękowych, nastroju, spektrum autyzmu i ADHD, a nauczycieli i innych pracowników szkół – jak codziennie wspierać dzieci i młodzież.

Dodatkowo, uruchomiony zostanie specjalny projekt wsparcia dla tych młodych osób, które doświadczyły w swoim życiu kryzysu psychicznego. W jego ramach przewidziano warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia dotyczące kryzysów psychicznych i sposobów radzenia sobie ze stresem. Ponadto zaplanowano treningi kontroli złości dla dzieci.

Kolejną częścią planu jest organizacja warsztatów dla rodziców i opiekunów zmagających się z problemami dzieci, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub diagnozę taką jak autyzm czy ADHD. Programy te zostały opracowane przez specjalistów ze Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży przy Szpitalu Wolskim. Eksperci podkreślają znaczenie wielopoziomowego wsparcia, które poza budowaniem odporności psychicznej młodych osób obejmuje tworzenie bezpiecznych i przyjaznych relacji w szkołach oraz z rodzinami, a także wyposażenie kadry pedagogicznej w najnowsze wyniki badań.