Nowe zasady dla taksówkarzy w Warszawie: wyższe stawki i koniec podziału na strefy

Nowe zasady dla taksówkarzy w Warszawie: wyższe stawki i koniec podziału na strefy

Decyzja Rady m.st. Warszawy dotycząca zmian w funkcjonowaniu sieci taksówek wprowadza istotne zmiany. Przewiduje ona podwyższenie maksymalnych opłat za przejazdy oraz likwidację dotychczasowego podziału miasta na strefy taksówkowe. Wprowadzenie nowych przepisów nastąpi we wrześniu 2024 roku.

Szczegółowe nowe stawki, które zostały przeforsowane przez radnych warszawskich, to: maksymalna opłata za 1 km przejazdu wynosi teraz 5,00 zł (w porównaniu do poprzednich 3 zł), początkowa opłata za skorzystanie z usług taksówki wynosi maksymalnie 10,00 zł (podczas gdy wcześniej wynosiła 8 zł) i opłata za godzinę postoju wzrosła do 50 zł z poprzednich 40 zł.

Takie zmiany to odpowiedź na postulaty zgłoszone przez warszawskich taksówkarzy. Od ostatniej aktualizacji stawek w 2011 roku, kiedy to dokonano zmiany opłat postojowych, sytuacja na rynku transportu osobowego uległa znacznemu przekształceniu, co skutkowało wzrostem kosztów prowadzenia działalności w tej branży.

Według prawodawstwa, stawki ustalone przez przedsiębiorców taksówkowych nie mogą przekraczać granic wyznaczonych przez samorząd. Celem ustalenia tych limitów jest ochrona pasażerów przed naliczaniem zbyt wysokich opłat. Przy określaniu maksymalnych stawek musi być brana pod uwagę rentowność prowadzenia działalności przez przedsiębiorców.

Podczas ostatniej sesji, radni zdecydowali również o zniesieniu podziału na strefy taxi. Ujednolicenie stref będzie korzystne dla mieszkańców obszarów poprzedniej drugiej strefy, gdzie opłaty były dwukrotnie wyższe w porównaniu do pierwszej strefy. Dodatkowo, likwidacja stref zlikwiduje niejasności dotyczące opłat za przejazdy międzystrefowe.

W pakiecie zmian zaproponowanych przez radnych znalazła się także modyfikacja sposobu oznaczania taksówek. Przewiduje ona usprawnienie identyfikacji pojazdów poprzez umieszczenie szczegółowych informacji na numerze bocznym umieszczonym na drzwiach pojazdu, zniesienie obowiązku stosowania tabliczki z hologramem z numerem rejestracyjnym i numerem licencji na przedniej szybie oraz przypisanie identyfikatora kierowcy taksówki tylko do kierowcy, a nie jak dotąd do przedsiębiorcy i kierowcy.

Celem tych zmian jest poprawa bezpieczeństwa pasażerów korzystających z usług taksówek w Warszawie. Zastosowanie nowych przepisów będzie monitorowane przez odpowiednie służby, m.in. podczas kontroli pojazdów przewożących pasażerów, które są realizowane we współpracy z samorządem stołecznym. Prezydent Rafał Trzaskowski co miesiąc dofinansowuje 60 dodatkowych patroli Stołecznej Policji, co skutkuje coraz mniejszą liczbą nielegalnych usług transportowych.

Warszawa promuje również korzystanie z komunikacji miejskiej. Warszawski Transport Publiczny, który jest stale rozwijany, znajduje się na jednym z najwyższych poziomów w Europie. Metro, tramwaje, autobusy i pociągi stanowią atrakcyjną alternatywę dla samochodów osobowych, co pozwala na oszczędności, a także jest przyjazne dla środowiska w obliczu postępujących zmian klimatycznych.