Pasaż im. Zbigniew Brzezińskiego w stolicy Polski

Pasaż im. Zbigniew Brzezińskiego w stolicy Polski

Imię jednego z najważniejszych polityków XX wieku, wielkiego polskiego mówcy – Zbigniewa Brzezińskiego, otrzyma pasaż przy al. Jana Chrystiana Szucha 23. Rafała Trzaskowskiego z Warszawy i ambasadora USA Marka Brzezińskiego poproszono o odsłonięcie także tablicy pamiątkowej poświęconej zasłużonemu nauczycielowi.

„Profesor Brzeziński był wybitnym politologiem, architektem amerykańskiej polityki zagranicznej. Ale w naszych sercach pozostał wielkim przyjacielem Polski, zawsze mówił o sobie, że jest Amerykaninem polskiego pochodzenia. Zawsze wszystkim amerykańskim politykom przypominał o Polsce. Gdyby nie zabiegi Zbigniewa Brzezińskiego, by Polska była np. przyjęta do NATO, dzisiaj bylibyśmy w innym miejscu. Jako młody chłopak oglądając pana profesora czułem dumę, że ktoś taki wpływa na losy świata. Słuchałem jego nienagannej polszczyzny, obserwowałem sznyt przedwojennego dżentelmena” mówił Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy, podczas uroczystości

Zbigniew Brzeziński urodził się w 1928 roku w Warszawie. Był jednym z najbardziej wpływowych polityków XX wieku, profesorem Uniwersytetu Columbia, dyplomatą i doradcą do spraw bezpieczeństwa prezydentów Stanów Zjednoczonych. Wierzył w upadek komunizmu i stabilną pozycję Polski w Europie i tłumaczył, że silna i wolna, może być centralnym filarem budowy europejskiej demokracji po upadku systemu komunistycznego. Sam o sobie mówił, że jest Amerykaninem polskiego pochodzenia. Doktor honoris causa: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Odznaczony Orderem Orła Białego.