Otwarte spotkanie z mieszkańcami w Urzędzie Wojewódzkim dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Warszawy

Otwarte spotkanie z mieszkańcami w Urzędzie Wojewódzkim dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Warszawy

W minioną sobotę, w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego, zorganizowano publiczną debatę na temat planów przestrzennych dla stolicy Polski. Spotkanie dotyczyło projektu studium zagospodarowania przestrzennego dla Warszawy, który został opracowany przez urząd miasta. Wśród jego punktów znalazło się postulat likwidacji ogródków działkowych, co spotkało się z gwałtownym sprzeciwem ze strony właścicieli działek.

Podczas spotkania obywateli z przedstawicielami władzy, swoją obecność zaznaczyli m.in.: Tobiasz Bocheński – wojewoda mazowiecki, Paweł Lisiecki – poseł na Sejm RP z okręgu warszawskiego oraz Piotr Gliński – minister kultury i dziedzictwa narodowego, który jest liderem listy PiS-u do Sejmu w stolicy.

Głównym punktem debaty było omówienie planów zawartych w studium na najbliższe pół wieku. W szczególności skupiono się na kontrowersyjnej propozycji likwidacji popularnych wśród warszawiaków ogródków działkowych. Prowadziło to do gorących dyskusji i protestów ze strony działkowców.

Działkowcy, niezadowoleni z tych planów, podnieśli również problem potencjalnego udostępnienia swoich terenów dla pozostałych mieszkańców. Opinie na ten temat były podzielone – niektórzy zgodzili się na takie rozwiązanie, inni natomiast sprzeciwiali się temu argumentując możliwość utraty prywatności, a także ryzyko kradzieży i dewastacji.

Podczas spotkania poruszono także kwestię zmiany przeznaczenia działek znajdujących się na peryferiach miasta, które miałyby przekształcić się w tereny zielone. Właściciele działek, prowadzący na nich różne działalności gospodarcze lub planujący budowę domów jednorodzinnych byli zaniepokojeni perspektywą obniżenia wartości ich gruntów.