Edukacyjna kampania przeciw pseudograffiti w Warszawie

Edukacyjna kampania przeciw pseudograffiti w Warszawie

Pod egidą hasła #stopbazgrołom, stolica Polski, Warszawa, zainicjowała serię edukacyjnych spotkań dla uczniów szkół podstawowych oraz średnich. Spotkania te mają na celu uświadomienie młodzieży, jak destrukcyjny wpływ na zabytki i miejską przestrzeń mają tzw. bazgroły, czyli nieautoryzowane rysunki czy napisy.

W ramach kampanii odbyła się pierwsza lekcja w liceum im. Jana Zamoyskiego, położonym w centrum Warszawy. Uczestniczący w spotkaniu uczniowie mogli dowiedzieć się, czym jest prawdziwe graffiti a czym pseudograffiti, jakie konsekwencje – zarówno prawne, jak i społeczne – niesie za sobą wandalizm oraz jak należy dbać o kulturowe dziedzictwo miasta.

Po zakończeniu lekcji, uczniowie mieli okazję samodzielnie usunąć bazgroły z fasad kamienic przy ulicy Chmielnej, będącej częścią historycznego Traktu Królewskiego. Ta część miasta często pada ofiarą wandali. Dzięki tej aktywności, młodzi ludzie mogli dostrzec, jak skomplikowane i kosztowne jest przywrócenie zabytkowym budynkom ich pierwotnego wyglądu. Doświadczenie to zostało poprzedzone prelekcją zorganizowaną przez pracowników Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków pod tytułem „Kiedy graffiti jest wandalizmem”.

W ramach prowadzonej od lipca kampanii #stopbazgrołom współpracuje wiele partnerów, między innymi wspólnoty mieszkaniowe, konserwatorzy zabytków, policja, straż miejska, zakłady gospodarowania nieruchomościami oraz organizacje pozarządowe.

Kampania nie ogranicza się jedynie do działań edukacyjnych. Jej celem jest także ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie pseudograffiti z elewacji budynków. Ważnym elementem kampanii jest zapoznanie uczniów szkół podstawowych i średnich z problemem wandalizmu. Program edukacyjny oraz scenariusze lekcji zostały opracowane przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń i wkrótce dotrą do ponad 400 placówek oświatowych.