Budowa największego w Polsce zakładu termicznego przetwarzania odpadów na Targówku bliska ukończenia

Budowa największego w Polsce zakładu termicznego przetwarzania odpadów na Targówku bliska ukończenia

Prace budowlane na terenie nowego zakładu termicznego przetwarzania odpadów zlokalizowanym na warszawskim Targówku weszły w końcową fazę realizacji. W 2022 roku uruchomiona zostanie instalacja, która obecnie jest ukończona w 80 procentach.

Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) zlokalizowany przy ulicy Zabranieckiej stanie się największą w kraju instalacją służącą do termicznego przekształcania odpadów. W wyniku rozbudowy, moc zakładu wzrośnie siedmiokrotnie. Dzięki temu, instalacja będzie mogła przetworzyć rocznie niemal 300 tys. ton odpadów, które zostaną wykorzystane do produkcji energii cieplnej i elektrycznej dla miasta.

Na terenie zakładu znajdować się będzie również sortownia, do której rocznie trafi aż 30 tys. ton odpadów z niebieskich pojemników (papier) i żółtych (plastik, metal).

Jest to największa inwestycja komunalna w Polsce. Kiedy zostanie ukończona, pozwoli na bezpieczne dla środowiska i klimatu przetwarzanie tysięcy ton odpadów rocznie na energię cieplną i elektryczną – informuje prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.

W chwili obecnej prace prowadzone są na wielu płaszczyznach. Setki osób pracują nad inwestycją, realizując roboty budowlane, wykończeniowe, elektryczne i mechaniczne.

Na placu budowy nie ma już największego żurawia wieżowego, który przez ostatnie 1,5 roku był wykorzystywany przy montażu dwóch linii kotłów oraz instalacji oczyszczania spalin. Jego demontaż pozwolił na kontynuację prac związanych z zamykaniem pokrycia dachu na nowej hali kotłów.

Finalizowane są prace elewacyjne przy bunkrze odpadów, hali wyładunku i kotłowni, a także montaż bram w otworach wyładunkowych w hali przyjęcia odpadów. Montażowe prace nad instalacją kotłów również są kontynuowane. W obydwu nowych kotłach wykonywane jest również ceramiczne zabezpieczenie wewnętrznych ścian.

Droga do hali wyładunkowej o długości 100 metrów z podgrzewaną nawierzchnią jest już niemal gotowa – pozostało jedynie zamontować instalację oświetlenia i położyć ostatnią warstwę asfaltu. Na dojeździe do estakady położono już finalną warstwę nawierzchni.

Trwają dostawy oraz montaż urządzeń linii sortowniczej, a największe elementy linii zostały już zamontowane na swoich miejscach. Rozpoczął się również montaż stalowej konstrukcji silosów na popioły, cement i wapno. Montaż silosów planowany jest na ten miesiąc.